Archief van
Maand: mei 2018

De waarheid over Chemours en GenX?

De waarheid over Chemours en GenX?

“Chemours vreest voor eigen toekomst” stond boven het artikel van Ingrid de Groot in het AD van 18.5.2018.

In dit artikel geeft zij verslag vanuit de rechtbank in Den Haag waar Drinkwaterbedrijf Oasen tegen- over Chemours en de Provincie Zuid-Holland stond. Eindelijk is er een instantie (Oasen) die het  op durft te nemen tegen deze chemiegigant. De bewoners uit dit inmiddels gevaarlijke gebied binnen de Drechtsteden krijgen eindelijk het gevoel dat er naar hun geluisterd gaat worden. Na het lezen van de stukken is het ook voor ons duidelijk geworden dat er nogal was mis is gegaan in het heden en het verleden. Gebrek aan kennis en besluitvorming in achterkamertjes kleuren dit dossier. De advocaat van Chemours mr. Maayke Maas meldde al, dat als het bedrijf zijn zin niet krijgt de poorten wel dicht kunnen.  Een te verwachten uitspraak namens het bedrijf wat nog geen enkele beweging heeft gemaakt om tot een gifvrije productie te komen. Eindelijk werd het duidelijk tijdens het verloop van de zitting dat door het ontbreken van kennis er tal van zaken onder de pet bleven. Onduidelijkheden rond GenX richting de vergunning verstrekker Provincie Zuid-Holland (Rik Jansen) kwam nu boven. Heeft de Provincie vergunningen afgegeven op basis van foutieve informatie, deze vraag zal nog beantwoord moeten worden in deze zaak. Uiterlijk 28 Juni a.s. moet de rechter een uitspraak doen. Wij als Dordtse Partij samen met de inwoners uit dit risico gebied verwachten een verstandige uitspraak van de Rechtbank Den Haag. Dit proces zal het startschot zijn van veel meer rechtszaken tegen deze fabrikant, naast de drinkwater verontreiniging zitten onze bewoners ook nog met lucht en bodemverontreiniging en andere verontreiniging op tal van plaatsen.  Alle bewoners uit dit gebied eisen dat deze fabriek stopt met het gebruik van gif in hun productie. En het klagen dat Chemours de fabrikant van GenX onder een vergrootglas ligt,  en dat zij ook in de pers onheus behandeld worden is onzin. Zij strooiden zelf  het zand in ieders ogen, nu is het tijd dat de echte waarheid boven tafel komt

Regenboogstad in woorden of daden?

Regenboogstad in woorden of daden?

Maandagavond hadden wij een afspraak met de organisator van de GayPride in Dordrecht. Omdat wij het regenboogakkoord mede ondertekend hebben vonden wij het goed eens met hem te praten hoe wij hem kunnen helpen met de organisatie van de pride. Een belangrijk punt bij het organiseren van zo’n evenement is natuurlijk altijd geld. Dan komt een vereniging terecht in het onherbergzame subsidie gebied en moeten ze daar maar doorheen zien te navigeren. Nu dacht ik er zit vast een groot bedrijf achter dit evenement met veel mensen, maar niets is minder waar. Het stichting bestuur bestaat uit 6 personen, waarvan er 2 eigenlijk verantwoordelijk zijn voor alles rondom deze pride.

Deze mensen kunnen niet van alle markten thuis zijn en dat blijkt ook in het gesprek al snel. Niet duidelijk is bij de organisatie, waarom hun evenement wordt gekenmerkt als een B status evenement. Voor een B status evenement is de maximale subsidie € 5.000,-. Daar zijn echter ook weer uitzonderingen op mogelijk en sommige aanvragen kunnen € 10.000,-subsidie krijgen, aan welke voorwaarden je daarvoor moet voldoen is niet duidelijk. Snapt u het nog?

Ook totaal onduidelijk is het waarop een festival wordt beoordeeld en hoe je in een bepaalde categorie komt. Te lezen op de site van de gemeente is dat de economische spin-off voor de stad belangrijk is en ook de marketing waarde voor de stad. Maar dit is natuurlijk wel een beetje een kip-ei kwestie. Als je een evenement moet organiseren voor € 5.000,- kun je er nooit zoiets groots van maken als wanneer je hiervoor € 25.000 tot je beschikking hebt. Aangezien Dordrecht er trots op is een regenboogstad te zijn, zou je verwachten dat er veel waarde wordt gehecht aan een pride festival voor de LHBT doelgroep en zou een A status toch wel op zijn plek zijn.

Dan nog een ander heel vreemd uitgangspunt in het evenementen beleid van de gemeente Dordrecht. De marketing rondom een evenement. Wanneer een evenement de A status heeft gekregen draagt de gemeente zorg voor de marketing, dit terwijl een A status goed is voor minstens € 20.000 aan subsidie. Bij de status die de GayPride heeft gekregen moeten ze dit zelf regelen en bekostigen. Van een maximaal budget van € 5.000!

Voorgaande jaren heeft de organisator van de pride gevraagd dan in ieder geval de regenboog vlaggen te hijsen aan de masten in de stad waarop evenementen met een A status worden aangekondigd. Dat was niet mogelijk volgens de gemeente, tenzij de organisatie hiervoor een luttele € 1.700 neertelde!?!?! De vlaggen heeft de gemeente liggen, deze worden namelijk op coming-out day gehesen. De organisatie heeft aangeboden ze zelf te verwisselen, maar ook dat mocht niet. Als ik dat hoor moet ik toch zo denken aan het reclamespotje van een verzekering, met een paarse krokodil…. “Ja meneer, de regenboogvlag ligt daar, maar nee we gaan hem voor u niet zomaar hijsen.” En dan met droge ogen jezelf als trotse regenboog stad neer willen zetten.

De Dordtse Partij gaat in ieder geval kijken hoe wij de stichting kunnen helpen hun evenement naar een hogere status te krijgen. Maar het wordt tijd dat de gemeente ook eens over gaat van woorden naar daden en zich echt gaat inzetten voor de LHBT groep in Dordrecht. Want dat dit nog steeds hartstikke nodig is is de afgelopen periode wel weer meer dan duidelijk geworden.

 

 

 

 

 

Duurzaam maken van bestaande woningen

Duurzaam maken van bestaande woningen

Als bestuur van een Dordtse VVE is het vaak niet mogelijk om mensen te spreken te krijgen die goed kunnen adviseren bij vragen over isolatie, zonnepanelen, isolerend glas en hoe van het gas af d.m.v. overstap op inductie. Waar en van wie kunnen wij hulp en eventueel subsidie verwachten allemaal anno 2018 vragen die gesteld mogen worden. In ons dagblad AD De Dordtenaar van Zaterdag 21 april stond hierover een uitgebreid artikel geschreven door André Oerlemans over deze kwestie. Wat nu politiek gezien nog het meest ergerlijke is, dat zijn de diverse reacties. Graag wil ik er enkele met u delen dit samen met onze oplossing;

RVO een belasting achtige instanties die zaken zo ingewikkeld maken dat zij er zelf niet meer uitkomen. Op zich niet erg maar zij gaan wel over het toekenning van uw energielabel die u na een enorme bouwkundige vragenlijst, informatie opvragen via het kadaster, het maken van een complete fotoreportage aan kunt vragen. Ook verdelen zij de subsidies uit de gemeenschappelijke pot van ons allen. Met deze wetenschap gaan wij terug naar onze lokale kansen. Onze Gemeenten vonden hiervoor het Regionaal Energieloket uit, door 50 Gemeenten samen uitgedacht. Echter het bleek heel veel werk, of misschien wel te ingewikkeld te zijn dus werd Green Home gevestigd in een heel duur grachtenpand in Amsterdam. Helaas kon dit gespecialiseerde bedrijf aangesteld door de gemeente raadsleden van 50 Gemeenten onze VVE niet van dienst zijn. Wel zouden wij gebeld worden op één van de mob. nummers die wij aan hun doorgaven, weken later niets meer gehoord. Op de vraag geef ons advies op een manier dat wij elkaar recht in de ogen kunnen kijken, dus niet via een elektronisch kanaal kwam als antwoord dat zij ons niet konden helpen, er kunnen geen uitzondering gemaakt worden op de regels. Er was toen nog geen enkele vraag gesteld. Op de vraag aan de Gemeente of het niet mogelijk is om een lokaal of zelfs een wijkgericht loket die wekelijks een dag actief zijn op de locaties in te richten kwam als antwoord van Green Home ‘Extra loket niet slim’ Geurts van Kessel deelde desgevraagd mede ‘het regionaal energieloket moet misschien beter gepromoot worden’. De Gemeente vind het vervelend dat onze VVE oploopt tegen obstakels. Jonne van Bochove hoopt dat wij ondanks deze teleurstelling door gaan met verduurzaming. Er lijkt maar één goede oplossing om daadwerkelijk serieus met verduurzaming om te gaan en dat is het aanstellen van een wethouder MILIEU en DUURZAAMHEID. De tot nu toe geïnstalleerde instanties laten zachts gezegd te wensen over. Op naar een nieuwe Gemeenteraad samengesteld uit heel veel partijen,  zodat er veel goede Wethouders inclusief één op MILIEU en DUURZAAMHEID aangesteld kunnen worden.

 

De Dordtse Partij blijft opletten!

De Dordtse Partij blijft opletten!

Het is nu al weer druk in het politieke landschap, op diverse terreinen is ons bestuur actief. Samen met journalisten leggen zij de vinger aan de pols van onze overheden. Ook nu blijkt dat onze inwoners niet zonder steun van een actieve politieke partij zoals de Dordtse Partij kunnen. Samen met onafhankelijke onderzoekjournalisten gaan zij op zoek zijn naar echte waarheden rond problemen die leven bij onze inwoners.  In enkele blogs vatten wij kort de problemen samen. Vaak blijkt dat zaken zo ingewikkeld gemaakt worden dat wij ons afvragen, namens wie zitten onze politici in onze Gemeente Raad. Eenmaal gekozen lijken zij zich niets meer aan te trekken van onze inwoners. Lees maar even met ons mee. In April deden zich enkele merkwaardige zaken voor. Wij volgden de betrokkenen en geven hierover ons commentaar.

Vrijdag 20 april 2018

De deelnemers aan de eerste VIP rondleiding tijdens de open poort dagen van DuPont en Chemours werden bij de Hoofdwacht ontvangen door de directieleden Willem Buitendijk en Erik Meijer van DuPont en Chemours. De eerste stop was een bezoek aan het hoofdgebouw waar wij een uiteenzetting kregen over het doel van deze dagen. Als afgevaardigde van belangenclubs heb ik enkele vragen kunnen stellen aan de heren. Als snel bleek dat dit niet het podium vast om zaken kritisch aan de kaak te stellen. De vragensteller wilde graag weten hoe het er voor staat met het calamiteitenplan. Hier was niets over bekend. Wel is er een soort van koppeling gemaakt  met de bedrijfsbrandweer dat als er zich iets voordoet,  de melding ook gelijk doorgaat naar het Oranjepark. Ook is de vraag gesteld hoe zaken worden aangepakt op het moment dat er zéér grote stremmingen op de N3 gaan plaats vinden door de geplande werkzaamheden van RWS , hierover was niets bekend. (op 24.4 stond in de Dordtenaar een vraag die D66 stelde over een rampenroute) Hierna stapten wij in een soort pretparktreintje die ons naar diverse locaties  bracht om uitleg te krijgen over veiligheid, verwarming van onze woningen en hoe zuiver het water is na een behandeling via het coalbed. Naast dit systeem werd er ook gesproken door de presentator over dat er een waterfabriek op dit terrein aanwezig zou zijn die werkte volgens de omgekeerde osmose zuivering. Dit zou duiden op de juiste aanpak, zéér kostbaar en gewenst door ieder Drinkwaterbedrijf in den lande. Vragen hierover konden niet beantwoord worden in de tent op locatie. Op de billboards in de stad stond al vermeld dat deze bedrijven zorgden voor de verwarming van onze huizen. Bij navraag blijkt dit echt een misverstand te zijn, de boilers die op hun terrein staan komen alleen in actie in geval van noodsituaties bij HVC. Er werd tijdens het ontvangst ook gesproken over de nieuwe ingediende revisie vergunning die nu ligt bij het DCMR. Belangrijk hierin is dat het beperken van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen is teruggebracht tot kleine hoeveelheden (treinwagons vol) waardoor het risico verwaarloosbaar is volgens Eric Meijer van Chemours. Het lijkt zéér gewenst dat alle instanties die zich met deze vergunning bezig houden dit minutieus mee blijven kijken voordat er handtekeningen geplaatst gaan worden. Ook oriënteren in Europees verband lijkt mij noodzakelijk. Het gaat hier om gebruik van zéér bedenkelijke stoffen in een dichtbevolkt gebied. Nog steeds is er geen structureel overleg met de bewoners in de directe omgeving van deze fabrieken. Zij lopen het meeste gevaar en hebben daarom recht op goede en juiste informatie. En tijdens dit bezoek stuitte ik weer op onwaarheden. (lees hier het artikel over Chemours die toch weer C8 loost)