De Dordtse Partij blijft opletten!

De Dordtse Partij blijft opletten!

Het is nu al weer druk in het politieke landschap, op diverse terreinen is ons bestuur actief. Samen met journalisten leggen zij de vinger aan de pols van onze overheden. Ook nu blijkt dat onze inwoners niet zonder steun van een actieve politieke partij zoals de Dordtse Partij kunnen. Samen met onafhankelijke onderzoekjournalisten gaan zij op zoek zijn naar echte waarheden rond problemen die leven bij onze inwoners.  In enkele blogs vatten wij kort de problemen samen. Vaak blijkt dat zaken zo ingewikkeld gemaakt worden dat wij ons afvragen, namens wie zitten onze politici in onze Gemeente Raad. Eenmaal gekozen lijken zij zich niets meer aan te trekken van onze inwoners. Lees maar even met ons mee. In April deden zich enkele merkwaardige zaken voor. Wij volgden de betrokkenen en geven hierover ons commentaar.

Vrijdag 20 april 2018

De deelnemers aan de eerste VIP rondleiding tijdens de open poort dagen van DuPont en Chemours werden bij de Hoofdwacht ontvangen door de directieleden Willem Buitendijk en Erik Meijer van DuPont en Chemours. De eerste stop was een bezoek aan het hoofdgebouw waar wij een uiteenzetting kregen over het doel van deze dagen. Als afgevaardigde van belangenclubs heb ik enkele vragen kunnen stellen aan de heren. Als snel bleek dat dit niet het podium vast om zaken kritisch aan de kaak te stellen. De vragensteller wilde graag weten hoe het er voor staat met het calamiteitenplan. Hier was niets over bekend. Wel is er een soort van koppeling gemaakt  met de bedrijfsbrandweer dat als er zich iets voordoet,  de melding ook gelijk doorgaat naar het Oranjepark. Ook is de vraag gesteld hoe zaken worden aangepakt op het moment dat er zéér grote stremmingen op de N3 gaan plaats vinden door de geplande werkzaamheden van RWS , hierover was niets bekend. (op 24.4 stond in de Dordtenaar een vraag die D66 stelde over een rampenroute) Hierna stapten wij in een soort pretparktreintje die ons naar diverse locaties  bracht om uitleg te krijgen over veiligheid, verwarming van onze woningen en hoe zuiver het water is na een behandeling via het coalbed. Naast dit systeem werd er ook gesproken door de presentator over dat er een waterfabriek op dit terrein aanwezig zou zijn die werkte volgens de omgekeerde osmose zuivering. Dit zou duiden op de juiste aanpak, zéér kostbaar en gewenst door ieder Drinkwaterbedrijf in den lande. Vragen hierover konden niet beantwoord worden in de tent op locatie. Op de billboards in de stad stond al vermeld dat deze bedrijven zorgden voor de verwarming van onze huizen. Bij navraag blijkt dit echt een misverstand te zijn, de boilers die op hun terrein staan komen alleen in actie in geval van noodsituaties bij HVC. Er werd tijdens het ontvangst ook gesproken over de nieuwe ingediende revisie vergunning die nu ligt bij het DCMR. Belangrijk hierin is dat het beperken van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen is teruggebracht tot kleine hoeveelheden (treinwagons vol) waardoor het risico verwaarloosbaar is volgens Eric Meijer van Chemours. Het lijkt zéér gewenst dat alle instanties die zich met deze vergunning bezig houden dit minutieus mee blijven kijken voordat er handtekeningen geplaatst gaan worden. Ook oriënteren in Europees verband lijkt mij noodzakelijk. Het gaat hier om gebruik van zéér bedenkelijke stoffen in een dichtbevolkt gebied. Nog steeds is er geen structureel overleg met de bewoners in de directe omgeving van deze fabrieken. Zij lopen het meeste gevaar en hebben daarom recht op goede en juiste informatie. En tijdens dit bezoek stuitte ik weer op onwaarheden. (lees hier het artikel over Chemours die toch weer C8 loost)

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.