De waarheid over Chemours en GenX?

De waarheid over Chemours en GenX?

“Chemours vreest voor eigen toekomst” stond boven het artikel van Ingrid de Groot in het AD van 18.5.2018.

In dit artikel geeft zij verslag vanuit de rechtbank in Den Haag waar Drinkwaterbedrijf Oasen tegen- over Chemours en de Provincie Zuid-Holland stond. Eindelijk is er een instantie (Oasen) die het  op durft te nemen tegen deze chemiegigant. De bewoners uit dit inmiddels gevaarlijke gebied binnen de Drechtsteden krijgen eindelijk het gevoel dat er naar hun geluisterd gaat worden. Na het lezen van de stukken is het ook voor ons duidelijk geworden dat er nogal was mis is gegaan in het heden en het verleden. Gebrek aan kennis en besluitvorming in achterkamertjes kleuren dit dossier. De advocaat van Chemours mr. Maayke Maas meldde al, dat als het bedrijf zijn zin niet krijgt de poorten wel dicht kunnen.  Een te verwachten uitspraak namens het bedrijf wat nog geen enkele beweging heeft gemaakt om tot een gifvrije productie te komen. Eindelijk werd het duidelijk tijdens het verloop van de zitting dat door het ontbreken van kennis er tal van zaken onder de pet bleven. Onduidelijkheden rond GenX richting de vergunning verstrekker Provincie Zuid-Holland (Rik Jansen) kwam nu boven. Heeft de Provincie vergunningen afgegeven op basis van foutieve informatie, deze vraag zal nog beantwoord moeten worden in deze zaak. Uiterlijk 28 Juni a.s. moet de rechter een uitspraak doen. Wij als Dordtse Partij samen met de inwoners uit dit risico gebied verwachten een verstandige uitspraak van de Rechtbank Den Haag. Dit proces zal het startschot zijn van veel meer rechtszaken tegen deze fabrikant, naast de drinkwater verontreiniging zitten onze bewoners ook nog met lucht en bodemverontreiniging en andere verontreiniging op tal van plaatsen.  Alle bewoners uit dit gebied eisen dat deze fabriek stopt met het gebruik van gif in hun productie. En het klagen dat Chemours de fabrikant van GenX onder een vergrootglas ligt,  en dat zij ook in de pers onheus behandeld worden is onzin. Zij strooiden zelf  het zand in ieders ogen, nu is het tijd dat de echte waarheid boven tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.