Archief van
Categorie: In het nieuws

Regenboogstad in woorden of daden?

Regenboogstad in woorden of daden?

Maandagavond hadden wij een afspraak met de organisator van de GayPride in Dordrecht. Omdat wij het regenboogakkoord mede ondertekend hebben vonden wij het goed eens met hem te praten hoe wij hem kunnen helpen met de organisatie van de pride. Een belangrijk punt bij het organiseren van zo’n evenement is natuurlijk altijd geld. Dan komt een vereniging terecht in het onherbergzame subsidie gebied en moeten ze daar maar doorheen zien te navigeren. Nu dacht ik er zit vast een groot bedrijf achter dit evenement met veel mensen, maar niets is minder waar. Het stichting bestuur bestaat uit 6 personen, waarvan er 2 eigenlijk verantwoordelijk zijn voor alles rondom deze pride.

Deze mensen kunnen niet van alle markten thuis zijn en dat blijkt ook in het gesprek al snel. Niet duidelijk is bij de organisatie, waarom hun evenement wordt gekenmerkt als een B status evenement. Voor een B status evenement is de maximale subsidie € 5.000,-. Daar zijn echter ook weer uitzonderingen op mogelijk en sommige aanvragen kunnen € 10.000,-subsidie krijgen, aan welke voorwaarden je daarvoor moet voldoen is niet duidelijk. Snapt u het nog?

Ook totaal onduidelijk is het waarop een festival wordt beoordeeld en hoe je in een bepaalde categorie komt. Te lezen op de site van de gemeente is dat de economische spin-off voor de stad belangrijk is en ook de marketing waarde voor de stad. Maar dit is natuurlijk wel een beetje een kip-ei kwestie. Als je een evenement moet organiseren voor € 5.000,- kun je er nooit zoiets groots van maken als wanneer je hiervoor € 25.000 tot je beschikking hebt. Aangezien Dordrecht er trots op is een regenboogstad te zijn, zou je verwachten dat er veel waarde wordt gehecht aan een pride festival voor de LHBT doelgroep en zou een A status toch wel op zijn plek zijn.

Dan nog een ander heel vreemd uitgangspunt in het evenementen beleid van de gemeente Dordrecht. De marketing rondom een evenement. Wanneer een evenement de A status heeft gekregen draagt de gemeente zorg voor de marketing, dit terwijl een A status goed is voor minstens € 20.000 aan subsidie. Bij de status die de GayPride heeft gekregen moeten ze dit zelf regelen en bekostigen. Van een maximaal budget van € 5.000!

Voorgaande jaren heeft de organisator van de pride gevraagd dan in ieder geval de regenboog vlaggen te hijsen aan de masten in de stad waarop evenementen met een A status worden aangekondigd. Dat was niet mogelijk volgens de gemeente, tenzij de organisatie hiervoor een luttele € 1.700 neertelde!?!?! De vlaggen heeft de gemeente liggen, deze worden namelijk op coming-out day gehesen. De organisatie heeft aangeboden ze zelf te verwisselen, maar ook dat mocht niet. Als ik dat hoor moet ik toch zo denken aan het reclamespotje van een verzekering, met een paarse krokodil…. “Ja meneer, de regenboogvlag ligt daar, maar nee we gaan hem voor u niet zomaar hijsen.” En dan met droge ogen jezelf als trotse regenboog stad neer willen zetten.

De Dordtse Partij gaat in ieder geval kijken hoe wij de stichting kunnen helpen hun evenement naar een hogere status te krijgen. Maar het wordt tijd dat de gemeente ook eens over gaat van woorden naar daden en zich echt gaat inzetten voor de LHBT groep in Dordrecht. Want dat dit nog steeds hartstikke nodig is is de afgelopen periode wel weer meer dan duidelijk geworden.

 

 

 

 

 

Duurzaam maken van bestaande woningen

Duurzaam maken van bestaande woningen

Als bestuur van een Dordtse VVE is het vaak niet mogelijk om mensen te spreken te krijgen die goed kunnen adviseren bij vragen over isolatie, zonnepanelen, isolerend glas en hoe van het gas af d.m.v. overstap op inductie. Waar en van wie kunnen wij hulp en eventueel subsidie verwachten allemaal anno 2018 vragen die gesteld mogen worden. In ons dagblad AD De Dordtenaar van Zaterdag 21 april stond hierover een uitgebreid artikel geschreven door André Oerlemans over deze kwestie. Wat nu politiek gezien nog het meest ergerlijke is, dat zijn de diverse reacties. Graag wil ik er enkele met u delen dit samen met onze oplossing;

RVO een belasting achtige instanties die zaken zo ingewikkeld maken dat zij er zelf niet meer uitkomen. Op zich niet erg maar zij gaan wel over het toekenning van uw energielabel die u na een enorme bouwkundige vragenlijst, informatie opvragen via het kadaster, het maken van een complete fotoreportage aan kunt vragen. Ook verdelen zij de subsidies uit de gemeenschappelijke pot van ons allen. Met deze wetenschap gaan wij terug naar onze lokale kansen. Onze Gemeenten vonden hiervoor het Regionaal Energieloket uit, door 50 Gemeenten samen uitgedacht. Echter het bleek heel veel werk, of misschien wel te ingewikkeld te zijn dus werd Green Home gevestigd in een heel duur grachtenpand in Amsterdam. Helaas kon dit gespecialiseerde bedrijf aangesteld door de gemeente raadsleden van 50 Gemeenten onze VVE niet van dienst zijn. Wel zouden wij gebeld worden op één van de mob. nummers die wij aan hun doorgaven, weken later niets meer gehoord. Op de vraag geef ons advies op een manier dat wij elkaar recht in de ogen kunnen kijken, dus niet via een elektronisch kanaal kwam als antwoord dat zij ons niet konden helpen, er kunnen geen uitzondering gemaakt worden op de regels. Er was toen nog geen enkele vraag gesteld. Op de vraag aan de Gemeente of het niet mogelijk is om een lokaal of zelfs een wijkgericht loket die wekelijks een dag actief zijn op de locaties in te richten kwam als antwoord van Green Home ‘Extra loket niet slim’ Geurts van Kessel deelde desgevraagd mede ‘het regionaal energieloket moet misschien beter gepromoot worden’. De Gemeente vind het vervelend dat onze VVE oploopt tegen obstakels. Jonne van Bochove hoopt dat wij ondanks deze teleurstelling door gaan met verduurzaming. Er lijkt maar één goede oplossing om daadwerkelijk serieus met verduurzaming om te gaan en dat is het aanstellen van een wethouder MILIEU en DUURZAAMHEID. De tot nu toe geïnstalleerde instanties laten zachts gezegd te wensen over. Op naar een nieuwe Gemeenteraad samengesteld uit heel veel partijen,  zodat er veel goede Wethouders inclusief één op MILIEU en DUURZAAMHEID aangesteld kunnen worden.

 

De Dordtse Partij blijft opletten!

De Dordtse Partij blijft opletten!

Het is nu al weer druk in het politieke landschap, op diverse terreinen is ons bestuur actief. Samen met journalisten leggen zij de vinger aan de pols van onze overheden. Ook nu blijkt dat onze inwoners niet zonder steun van een actieve politieke partij zoals de Dordtse Partij kunnen. Samen met onafhankelijke onderzoekjournalisten gaan zij op zoek zijn naar echte waarheden rond problemen die leven bij onze inwoners.  In enkele blogs vatten wij kort de problemen samen. Vaak blijkt dat zaken zo ingewikkeld gemaakt worden dat wij ons afvragen, namens wie zitten onze politici in onze Gemeente Raad. Eenmaal gekozen lijken zij zich niets meer aan te trekken van onze inwoners. Lees maar even met ons mee. In April deden zich enkele merkwaardige zaken voor. Wij volgden de betrokkenen en geven hierover ons commentaar.

Vrijdag 20 april 2018

De deelnemers aan de eerste VIP rondleiding tijdens de open poort dagen van DuPont en Chemours werden bij de Hoofdwacht ontvangen door de directieleden Willem Buitendijk en Erik Meijer van DuPont en Chemours. De eerste stop was een bezoek aan het hoofdgebouw waar wij een uiteenzetting kregen over het doel van deze dagen. Als afgevaardigde van belangenclubs heb ik enkele vragen kunnen stellen aan de heren. Als snel bleek dat dit niet het podium vast om zaken kritisch aan de kaak te stellen. De vragensteller wilde graag weten hoe het er voor staat met het calamiteitenplan. Hier was niets over bekend. Wel is er een soort van koppeling gemaakt  met de bedrijfsbrandweer dat als er zich iets voordoet,  de melding ook gelijk doorgaat naar het Oranjepark. Ook is de vraag gesteld hoe zaken worden aangepakt op het moment dat er zéér grote stremmingen op de N3 gaan plaats vinden door de geplande werkzaamheden van RWS , hierover was niets bekend. (op 24.4 stond in de Dordtenaar een vraag die D66 stelde over een rampenroute) Hierna stapten wij in een soort pretparktreintje die ons naar diverse locaties  bracht om uitleg te krijgen over veiligheid, verwarming van onze woningen en hoe zuiver het water is na een behandeling via het coalbed. Naast dit systeem werd er ook gesproken door de presentator over dat er een waterfabriek op dit terrein aanwezig zou zijn die werkte volgens de omgekeerde osmose zuivering. Dit zou duiden op de juiste aanpak, zéér kostbaar en gewenst door ieder Drinkwaterbedrijf in den lande. Vragen hierover konden niet beantwoord worden in de tent op locatie. Op de billboards in de stad stond al vermeld dat deze bedrijven zorgden voor de verwarming van onze huizen. Bij navraag blijkt dit echt een misverstand te zijn, de boilers die op hun terrein staan komen alleen in actie in geval van noodsituaties bij HVC. Er werd tijdens het ontvangst ook gesproken over de nieuwe ingediende revisie vergunning die nu ligt bij het DCMR. Belangrijk hierin is dat het beperken van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen is teruggebracht tot kleine hoeveelheden (treinwagons vol) waardoor het risico verwaarloosbaar is volgens Eric Meijer van Chemours. Het lijkt zéér gewenst dat alle instanties die zich met deze vergunning bezig houden dit minutieus mee blijven kijken voordat er handtekeningen geplaatst gaan worden. Ook oriënteren in Europees verband lijkt mij noodzakelijk. Het gaat hier om gebruik van zéér bedenkelijke stoffen in een dichtbevolkt gebied. Nog steeds is er geen structureel overleg met de bewoners in de directe omgeving van deze fabrieken. Zij lopen het meeste gevaar en hebben daarom recht op goede en juiste informatie. En tijdens dit bezoek stuitte ik weer op onwaarheden. (lees hier het artikel over Chemours die toch weer C8 loost)

 

 

Over een kastje en een muur, en bewoners die niet naar buiten kunnen

Over een kastje en een muur, en bewoners die niet naar buiten kunnen

Stel je voor, je bent wat slechter te been en maakt gebruik van een rollater of scootmobiel. Je woont zelfstandig in een flat, midden in de wijk Crabbehof. Je zit vlakbij de winkels en bent blij dat je nog zo zelfstandig alles kunt doen. Er is echter een groot probleem, je kan je gebouw niet zelfstandig in of uit.

Na veel heen en weer tussen de woningbouw en de gemeente wordt er een oprit aangelegd. Prima oplossing denk je als bewoner en je bent blij dat je eindelijk weer naar buiten kan. Dan komt koning winter en het begint te sneeuwen. Nu blijkt de oprit die gemaakt is, onder een hoek van 30 graden, echt veel te steil en zeker met deze gladheid. Mensen vallen, scootmobielen slaan op hol. Goh, zou degene die de helling aanlegde niet hebben bedacht dat dit kon gebeuren?

Je kaart aan dat je weliswaar blij bent dat er een helling gekomen is, maar dat deze voor gevaar zorgt. Nu word je bekeken als zeurende oudere. Je hebt toch een helling, je kan er toch uit en hoe vaak sneeuwt het nu helemaal? Als er dan toch iets aan die helling gedaan moet gaan worden, dan moet je maar even naar de woningbouwvereniging. Die zeggen nee hoor, regel het maar met de gemeente.

Doodmoe van deze strijd benader je uiteindelijk een paar politieke partijen om je alsjeblieft verder te helpen in dit woud van regels. Deze partijen hebben het echter te druk met stemmers verzamelen en bellen niet terug, laat staan dat er iemand even komt kijken.

Persoonlijk word ik woest als ik zo’n verhaal hoor. Een van de bewoners waar het over ging meldde zich vrijdag bij ons en toevallig troffen wij haar zaterdag tijdens het flyeren in het winkelcentrum. Onze lijsstrekker zou haar nog terugbellen, maar aangezien we daar toch waren heeft hij de situatie gelijk even bekeken. Onze lijsttrekker is nog actief in de raad als fractie Meijer en hij heeft zijn krachten gebundeld met de VSP. Er is een brief met vragen naar het college gestuurd. Deze situatie mag niet blijven bestaan.

Als wij met zijn allen vinden dat ouderen langer thuis moeten kunnen blijven wonen en zelfstandig moeten zijn, zullen we dan eerst eens goed gaan zorgen voor de ouderen. Campagne voeren in deze dagen is mooi en belangrijk, maar het helpen van de burgers moet als politieke partij toch voorop staan? Wij zijn blij dat wij deze mensen mochten ontmoeten en wij gaan ons er voor inzetten om dit probleem opgelost te krijgen!

Meten is weten

Meten is weten

Eindelijk kwam het RIVM met de moestuin uitslagen op de proppen. De klankbordgroep kwam bijeen voordat de zaal open ging voor het publiek in College De Grienden te Sliedrecht. Het onderzoek wat afgerond is werd gepresenteerd door de vertegenwoordiger van het RIVM.

Wat eerder al door diverse wetenschappers werd vastgesteld er zijn grote verschillen in het meten van gevaarlijke stoffen. Ook nu zijn er verschillen tussen LOD en LOQ die suggereren dat er nauwelijks stoffen gemeten worden. Er wordt nog steeds uitgegaan van zogenaamde ‘veilige’ waarden die zich overal in ons milieu en lichaam bevinden. Tijdens de laatste bijeenkomst  in het Provinciehuis te Den Haag werd er echter duidelijk aangegeven door wetenschappers dat veilige waarden van deze stoffen niet bestaan. Met deze wetenschap even terug naar de bijeenkomst in Sliedrecht maandag 12 maart j.l.

Na de uitleg werden alle aanwezige ambtenaren een zaaltje in gedirigeerd om een soort briefing aan te horen. Hierbij was de aanwezigheid van de vertegenwoordiger namens de bewoners niet gewenst. Voor mij duidelijk dat er weer een uitleg moest komen die onze inwoners gerust moeten stellen.

Heel vervelend is dat er nog tal van onderzoeken lopen die aan zullen tonen dat er grote verschillen zitten in het meten van het RIVM en die van andere Universiteiten. Ook tijdens de bijeenkomst “vaart maken voor een duurzaam Dordrecht” van 7 maart kwam ook duidelijk naar voren dat er in onze regio heel slecht gemeten word naar uitstoot van fijnstof en in het verlengede hiervan de schadelijke stoffen in het algemeen.

Nu onze gemeenten geld gaan eisen van DuPont en Chemours vraag ik mij af of dit werkelijk daadkrachtig optreden is of een ordinaire verkiezingsstunt. De Dordtse Partijheeft als enige politieke partij mensen in hun midden die al meer dan 3 jaar bezig zijn met het achterhalen van de waarheid rondom dit dossier. Nog nimmer hebben wij enige medewerking mogen ontvangen in onze zoektocht naar de waarheid van onze gemeentes. Als onze bestuurders werkelijk willen tonen zich in te zetten voor onze gezondheid zouden zij kunnen starten met het toekennen van een vergoeding voor alle afgewezen aanvragen van bloedtesten. Voor al onze inwoners, die bijna allemaal in het bezit zijn van een dik medisch dossier en op de eerste dag van het nieuwe jaar al hun eigen risico over kunnen maken aan de zorgverzekering. Zij hebben het recht om de uitslag van hun bloedwaardes onderdeel van hun dossier te laten zijn. Deze uitslagen zijn belangrijk, met de blik op de toekomst gericht waar wij waarschijnlijk hele andere informatie krijgen over de schadelijkheid van deze stoffen.

Stop met de verkoop van producten waarvoor gif nodig is om deze te kunnen vervaardigen. Start een uitgebreid netwerk van E-Nose systemen die niet alleen de drukverschillen melden maar daadwerkelijk afgesteld worden op de diverse schadelijke chemische stoffen en fijnstof. Dit werkt beter dan maar af te wachten of er weer een melding van ‘een pufje’ komt door de bedrijven zelf. Of erger vrijdag 9.3 j.l. een aanrijding met een trein geladen met chloroform en fluorwaterstof, waarop wachten wij nog.

De leden van de Dordtse Partij vragen uw steun om hun acties verder uit te kunnen rollen. Uw stem zal ons de kracht geven  om onze zoektocht naar de waarheid samen met de wetenschappers voort te zetten. Wij wonen op een prachtig eiland met een historische binnenstad, tussen het groene hart en de Biesbosch,  hier wonen moet een feest zijn zonder zorgen over de volksgezondheid.

Ook wil ik de lezers nog wijzen op de z.g.n. contourgebieden die bijna dagelijks veranderen. RIVM blauw giftige stoffen en voor de groente en fruit problemen is het rode gebied getekend, drinkwaterbedrijven pakken de hele provincie en veiligheidsregio heeft ook een heel groot meetgebied tot hun beschikking, en in verband met windrichtingen heeft het KNMI ook weer een variant bedacht. Nu de bedrijven ook nog met hun afval/hergebruik stoffen op reis gaan neemt de vervuiling ook steeds meer vormen aan buiten onze gemeentegrenzen. Gelukkig hebben wij kennis van het DNA van deze stoffen,  dus zij zijn makkelijk te volgen. Ons om de tuin leiden is er niet meer bij!

Winkels in het centrum langer open???

Winkels in het centrum langer open???

Onze krant stond weer eens vol met wijze teksten over het langer open houden van onze centrum winkels. Alle geleerden weten het zeker “de deuren moeten langer open blijven”. Misschien is het heel naïef om te denken dat de onaantrekkelijkheid van onze prachtige doch enigszins saaie binnenstad te wijten is aan sluitingstijden van onze winkels.

Hoe lang is Dordrecht al bezig met het verzinnen van plannen om ons historisch centrum op de kaart te zetten, “veel te lang” hoor ik u zeggen. Ik ga nu enkele vragen stellen om er achter te komen of wij er al alles aan gedaan hebben;

Zijn wij echt gastvrij naar onze klanten ?  Vriendelijk in woorden en in daden. Geven wij echte service in onze zaken ? Zijn wij optimaal bereikbaar voor klanten met een goed gevulde beurs ? Is ons openbaar vervoer optimaal op elkaar afgestemd ? Hebben wij voldoende betaalbare parkeerplaatsen voor onze gasten ? Maak de Kiltunnel tolvrij en verwelkom alle nieuwe klanten uit de Hoekse Waard in Dordrecht. In het kader van opnieuw investeren in onze regio functie moeten wij ook een betere bereikbaarheid gaan organiseren voor de regio aan de Noordzijde Alblasserwaard. Bus, trein en via het water mag best wel eens gratis aangeboden worden aan de toekomstige stroom nieuwe klanten, die eigenlijk al ooit klant waren in het Dordtse, echter door wijze beslissingen hebben wij ze buiten de deur gezet. Als wij met elkaar eens een goed werkend klantvriendelijk promotieplan gaan bedenken om al onze oude klanten weer terug te winnen voor onze prachtige historische stad is gelijk het probleem van de winkelsluiting opgelost, wie sluit zijn winkel als de kassa volop draait ? Dus heb ik maar één conclusie er moeten meer klanten naar de Dordtse binnenstad komen. Schoon, up to date, klantvriendelijk met hier en daar een openbaar toiletje. Vriendelijke bediening tegen menselijke prijzen in onze ondersteunende horeca zal onze stad een boost geven die het eigenlijk al jaren verdiend.

En voor wat de DORDTSE PARTIJ betreft een betere afstemming van huren in ons centrum zodat ook jonge en nieuwe start ups een gezonde kans krijgen hun ideeën in de markt te zetten. Alle grootwinkelbedrijven zijn ooit ontstaan door goed te kijken naar kleine ondernemers . De laatste groep kleine middenstanders waren altijd al de gidsen van de grote jongens. Dus gezellig winkelen start in onze coulor locale straatjes bij de kleine ZZPer  en hun partners. DORDRECHT HET GEZELLIGE HISTORISCHE CENTRUM VAN ONZE DRECHTSTEDEN, De oudste stad van Holland die gezien moet worden. Niet een geheim van boven en ook niet van onder de rivieren maar TUSSEN DE RIVIEREN speelt zich iets heel bijzonders af.

 

Hans van der Slot

DORDTSE PARTIJ (12)

#LEEG

#LEEG

Gisterenavond was de stad #leeg. Veel leegstand en weinig winkelend publiek. Dit moet veranderen, de Dordtse Partij gaat zich hier voor inzetten! #dordrecht #leegstand #ondernemen

Gemeenten stellen Chemours aansprakelijk

Gemeenten stellen Chemours aansprakelijk

Eindelijk een treken van leven van de  Drechtsteden Raadsleden. Geschrokken van alle oplopende kosten en het retour zenden van de bloedtest factuur van Sliedrecht  door de Chemiebedrijven hebben onze bestuurders eindelijk de eerste stap gezet. Voor alle bewoners van Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht zou dit bericht bevrijdend moeten werken. Bij het lezen kwamen wij echter de volgende zin tegen “Naast het juridisch traject worden de bedrijven uitgenodigd voor overleg”. Ook missen wij de onkosten rekening die gemaakt zijn door burgers vanuit diverse burgerinitiatieven die uitgevoerd zijn in de drie Drechtsteden. Ook mis ik het uitvoeren van afgewezen bloedtesten in de Gemeente Dordrecht, in Sliedrecht werd hier al € 80.000,– voor uitgetrokken.

Nu de Gemeentes het aandurven om de fabrieken verantwoordelijk te stellen, verwachten wij ook dat alle afgewezen bloedtest aanvragen opnieuw behandeld gaan worden.  Volgens wethouder v.d. Linden uit Dordrecht werken de Gemeentes al meer dan twee jaar aan dit dossier. De vertegenwoordigers van de burgerinitiatieven zijn hier al meer dan drie jaar mee bezig en hebben ook het recht om  hun onkosten vergoed te krijgen. Dat deze eerste stap gezet door onze bestuurders sceptisch ontvangen wordt is duidelijk. Ook de wetenschappers reageerden met “hiermee los je geen lek op”, voldoende om over na te denken zouden wij zeggen. Wij wachten op een uitnodiging om als burgers uit dit gebied ook aan tafel te mogen verschijnen.

Dordrecht 2 maart 2018

Hans van der Slot                                   Kees van der Hel Sr.                                    Karel Thieme

DORDRECHT                                            SLIEDRECHT                                                  PAPENDRECHT