Gouden pact

Gouden pact

De cijfers van het CBS voor Dordrecht wijzen het uit. We lopen achter bij de landelijke trend van economisch herstel.

Eigenlijk missen wij als stad al tientallen jaren de aansluiting met groeitrends en loonontwikkeling. Onderwijs en werkgelegenheid krimpt en mensen kunnen geen betaalbaar huis meer vinden in onze gemeente. Het raadsinformatiesysteem puilt uit van visies op de stadsontwikkeling terwijl de winkelstand en regiofunctie is verdwenen. Economische crises en veel goedkope buitenlandse werknemers die ons vakmanschap overnemen in belangrijke sectoren.

Waarvoor moet je eigenlijk nog in Dordrecht zijn? Geen vitaal onderwijs, werk en of woning. Waar gaat het mis? Lang is gedacht dat met investeren in winkeloppervlakte en het aantrekken van ondernemers van buiten, de lokale economie gered kon worden. Dordrecht weer op de kaart. Het tegendeel is waar gebleken. De geschiedenis leert echter dat Dordtenaren geschiedenis schrijven wanneer ze zelf weer aan bod mogen komen, in een goed lokaal investeringsklimaat.

Wanneer we ons nu eens gericht inzetten op Zingeving en Welzijn vanuit een duurzaam perspectief, volgt economische groei vanzelf!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.